Contracten met zorgverzekeraars in 2023

Contracten met zorgverzekeraars

Er zijn veel verschillende zorgverzeraars, in 2023 vallen deze onder 10 verschillende zorgverzeraarsconcerns. Voor een overzicht hiervan kunt u bijvoorbeeld kijken op het overzicht van zorgverzekeraars dat door de Consumentenbond is gemaakt.

Voor 2023 zijn wij niet akkoord gegaan met het contract van CZ. Wel hebben we contracten met de andere zorgverzekeraarskoepels, dus onder andere met de koepels: Zilveren kruis, Menzis, VGZ en DSW.

Nadere informatie over bekostiging

Er worden landelijk wettelijke tarieven voor zorg vastgesteld, voor meer informatie hierover zie www.NZA.nl. Sommige verzekeraars leggen beperkingen op voor de wettelijk vastgestelde tarieven. Het kan hierbij gaan om een omzetbudget of uitbetalen van een percentage van het NZA tarief. Dit betekend dat wij een deel van de zorg niet uitbetaald kunnen krijgen en wij hier soms in de praktijkvoering rekening mee moeten houden. U kunt dit bijvoorbeeld merken doordat wij u niet in zorg kunnen nemen afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Indien uw verzekeraar een contract met ons heeft, worden de kosten vergoed en ontvangt u geen rekening. Deze rekening gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Wel kan uw zorgverzekeraar uw eigen risico bij u in rekening brengen.

Voor verzekerde zorg wordt sinds 2022 gebruik gemaakt van het ZorgPrestatieModel (ZPM) en met behulp van DSM-5 codes.

Wij werken in principe alleen met verzekerde zorg. Indien uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft, ontvangt u zelf de rekening via de Infomedics. U bent verplicht de rekening te voldoen binnen de gestelde termijn. U kunt deze rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. De vergoedingen door uw zorgverzekeraar zijn dan afhankelijk van de voorwaarden in de door u afgesloten polis.

Het is van belang dat u voortijdig goed de voorwaarden van uw polis bekijkt of u laat informeren door uw huidige of toekomstige zorgverzekeraar over de vergoedingen.

In de polis van uw zorgverzekering leest u wie u kan verwijzen naar een psychiater om voor vergoeding in aanmerking te komen. Meestal is dat de huisarts, medisch specialist, de bedrijfsarts.

Het kan voorkomen dat het behandelaanbod hier niet goed mogelijk is vanwege tijd, onvoldoende deskundigheid of beperkingen vanwege het door uw verzekeraar gestelde budget. In dat geval adviseren wij u om contact op te nemen met (1) uw huisarts om met hem/haar te overleggen, bijvoorbeeld over eventuele andere verwijsopties, en/of (2) de zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar heeft conform de Treeknorm de plicht u binnen 4 weken ergens zorg aan te bieden.