Hopmans sr.

Psychiater J.M.C. Hopmans is nog steeds met veel werkplezier werkzaam alhier. Maar gaat gezien zijn leeftijd afbouwen. Dat wil zeggen dat hij geen nieuwe (her-)aanmeldingen aanneemt. Psychiater mw. Hopmans is zijn opvolgster.