Patiëntenstop voor zorgverzekeraarconcerns Achmea en VGZ

Helaas hebben wij een tijdelijke patiëntenstop moeten inlassen voor patiënten die verzekerd zijn bij de verzekeringskoepels Achmea en VGZ. De patiëntenstop duurt voorlopig tot juli 2023.

Dit betekent dat we geen nieuwe patiënten kunnen aannemen die verzekerd zijn bij een van de verzekeraars die vallen onder Achmea en VGZ. Er vallen meerdere zorgverzekeraars onder deze twee concerns. U kunt zelf controleren onder welke verzekeringskoepel uw verzekering valt via uw polis of via uw verzekeraar.

Onder Achmeakoepel horen onder andere: Zilveren Kruis, Achmea, Interpolis, de Friesland, FBTO en Pro Life. Onder VGZ koepel horen onder andere: UMC, IZA, Unive, VGZ, Zekur, Bewuzt, IZZ.

Wanneer wij de patiëntenstop kunnen opheffen en dus weer nieuwe patiënten kunnen aannemen die verzekerd zijn zij de concerns Achmea en VGZ publiceren wij hiervan een nieuwsbericht op de website.