Nieuws

Hopmans sr.

Psychiater J.M.C. Hopmans is nog steeds met veel werkplezier werkzaam alhier. Maar gaat gezien zijn leeftijd afbouwen. Dat wil zeggen dat hij geen nieuwe (her-)aanmeldingen aanneemt. Psychiater mw. Hopmans is zijn opvolgster.

Patiëntenstop voor zorgverzekeraarconcerns Achmea en VGZ

Helaas hebben wij een tijdelijke patiëntenstop moeten inlassen voor patiënten die verzekerd zijn bij de verzekeringskoepels Achmea en VGZ. De patiëntenstop duurt voorlopig tot juli 2023.

Dit betekent dat we geen nieuwe patiënten kunnen aannemen die verzekerd zijn bij een van de verzekeraars die vallen onder Achmea en VGZ. Er vallen meerdere zorgverzekeraars onder deze twee concerns. U kunt zelf controleren onder welke verzekeringskoepel uw verzekering valt via uw polis of via uw verzekeraar.

Onder Achmeakoepel horen onder andere: Zilveren Kruis, Achmea, Interpolis, de Friesland, FBTO en Pro Life. Onder VGZ koepel horen onder andere: UMC, IZA, Unive, VGZ, Zekur, Bewuzt, IZZ.

Wanneer wij de patiëntenstop kunnen opheffen en dus weer nieuwe patiënten kunnen aannemen die verzekerd zijn zij de concerns Achmea en VGZ publiceren wij hiervan een nieuwsbericht op de website.

Contracten met zorgverzekeraars in 2023

Contracten met zorgverzekeraars

Er zijn veel verschillende zorgverzeraars, in 2023 vallen deze onder 10 verschillende zorgverzeraarsconcerns. Voor een overzicht hiervan kunt u bijvoorbeeld kijken op het overzicht van zorgverzekeraars dat door de Consumentenbond is gemaakt.

Voor 2023 zijn wij niet akkoord gegaan met het contract van CZ. Wel hebben we contracten met de andere zorgverzekeraarskoepels, dus onder andere met de koepels: Zilveren kruis, Menzis, VGZ en DSW.

Nadere informatie over bekostiging

Er worden landelijk wettelijke tarieven voor zorg vastgesteld, voor meer informatie hierover zie www.NZA.nl. Sommige verzekeraars leggen beperkingen op voor de wettelijk vastgestelde tarieven. Het kan hierbij gaan om een omzetbudget of uitbetalen van een percentage van het NZA tarief. Dit betekend dat wij een deel van de zorg niet uitbetaald kunnen krijgen en wij hier soms in de praktijkvoering rekening mee moeten houden. U kunt dit bijvoorbeeld merken doordat wij u niet in zorg kunnen nemen afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Indien uw verzekeraar een contract met ons heeft, worden de kosten vergoed en ontvangt u geen rekening. Deze rekening gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Wel kan uw zorgverzekeraar uw eigen risico bij u in rekening brengen.

Voor verzekerde zorg wordt sinds 2022 gebruik gemaakt van het ZorgPrestatieModel (ZPM) en met behulp van DSM-5 codes.

Wij werken in principe alleen met verzekerde zorg. Indien uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft, ontvangt u zelf de rekening via de Infomedics. U bent verplicht de rekening te voldoen binnen de gestelde termijn. U kunt deze rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. De vergoedingen door uw zorgverzekeraar zijn dan afhankelijk van de voorwaarden in de door u afgesloten polis.

Het is van belang dat u voortijdig goed de voorwaarden van uw polis bekijkt of u laat informeren door uw huidige of toekomstige zorgverzekeraar over de vergoedingen.

In de polis van uw zorgverzekering leest u wie u kan verwijzen naar een psychiater om voor vergoeding in aanmerking te komen. Meestal is dat de huisarts, medisch specialist, de bedrijfsarts.

Het kan voorkomen dat het behandelaanbod hier niet goed mogelijk is vanwege tijd, onvoldoende deskundigheid of beperkingen vanwege het door uw verzekeraar gestelde budget. In dat geval adviseren wij u om contact op te nemen met (1) uw huisarts om met hem/haar te overleggen, bijvoorbeeld over eventuele andere verwijsopties, en/of (2) de zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar heeft conform de Treeknorm de plicht u binnen 4 weken ergens zorg aan te bieden.

Laatste nieuws in 2022: voor 2023

Bij deze een paar kortere berichten, in de loop van 2023 zal de site verder vernieuwd worden.

  • Per 1 januari 2023 heten wij mw T. Hopmans , psychiater, welkom in onze praktijk.
  • Let op: wij hebben GEEN contract meer per 1 jan 2023 met CZ+ OHRA+ NN.
  • Vanaf 1 jan 2022 gaan vergoedingen in de GGZ via ZorgPresatieModel (ZPM)
  • Psychiater J Hopmans gaat zijn praktijk gaandeweg meer en meer overdragen aan Mw. T. Hopmans